Anmodning om overførsel af pensionsordning

Værd at vide, før du overfører din pensionsordning til Nordea Pension

Denne information har til formål at hjælpe dig med at få overblik over en række af de forhold, du bør have med i dine overvejelser, inden du vælger at flytte din nuværende pensionsordning til Nordea Pension.

Der kan være flere grunde til at overveje at flytte sin pensionsordning til Nordea Pension. Måske ønsker du selv en anden type pensionsordning end den, du har lige nu? Måske har du skiftet job og har fået en ny pensionsordning hos Nordea Pension? Det kan også være, du har spørgsmål, fordi du skal oprette en ny pensionsordning, eller din arbejdsplads er blevet solgt eller fusioneret.

 

Du skal tage stilling til flere ting

Står du fx over for at skulle tiltræde et nyt job med dertil hørende ny pensionsordning skal du tage stilling til:

 • Om du stadig skal indbetale til din nuværende pensionsudbyder?
 • Om din pensionsordning skal blive hos din nuværende pensionsudbyder?
 • Om du skal vælge at flytte din pensionsordning til Nordea Pension?

Nordea Pensions rådgiver er klar til – i dialog med dig – at finde den bedste løsning til dig:

 • Hvilke dækningsbehov har du, og hvilke dækning lægger du særlig vægt på at fortsætte med?
 • Hvad sker der, hvis du ikke flytter din nuværende pensionsaftale til Nordea Pension?
 • Er der dækninger, der bortfalder ved overførslen?
 • Er dit helbred blevet dårligere, siden du oprettede din nuværende pensionsordning? Hvad betyder det, når du skal oprette en ny?
 • Kan din nuværende pensionsordning i det hele taget flyttes?
 • Hvad koster flytningen? Du betaler ofte omkostninger, når du flytter en pensionsordning.

 

Hvad bortfalder, hvis du flytter din pensionsordning?

Hvis du vælger at flytte pensionsordningen til Nordea Pension, bortfalder din nuværende dækning, grundlagsrente, unisexgrundlag m.m. En flytning kræver ofte, at du skal afgive nye helbredsoplysninger - se afsnittet: Nye helbredsoplysninger

 

Du bør være særligt opmærksom på:

 • Begunstigelser
 • Dækninger, der bortfalder
 • At du kan være omfattet af et omvalgstilbud i dit nuværende selskab, hvis din opsparing er garanteret. Du bør undersøge mulighederne for at få udbetalt omvalgsbonus, inden du flytter din opsparing.

Begunstigelser

En begunstiget er typisk en person, der som følge af en begunstigelsesbestemmelse opnår retten til pensionsordningen ved din død. 

Risikodækninger bortfalder

Hvis der er knyttet invaliditets-, dødsfaldsdækning eller andre risikoprodukter, herunder forsikring ved visse kritiske sygdomme, gruppelivsforsikringer mv. til pensionsordningen, bortfalder disse dækninger – inkl. begunstigelser på evt. dødsfaldsdækning – i forbindelse med en flytning af pensionsaftalen. 

Du skal derfor være opmærksom på, om du har og får de risikodækninger, du har brug for, hvis du vælger at flytte pensionsordningen til Nordea Pension. Som regel kan du få tilsvarende dækninger hos os. Nordea Pensions rådgiver er selvfølgelig behjælpelig med at rådgive dig om vores produkter.

Tænk de økonomiske konsekvenser igennem

Overførslen af din pensionsordning kan få nogle økonomiske konsekvenser. De følgende afsnit giver dig et indblik i, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse.

Særlige brancheaftaler om overførsler

Pensionsforsikringsselskaberne har indgået to brancheaftaler, der resulterer i omkostningsfrie overførsler. Det selskab, du flytter fra, kan dog opkræve et ekspeditionsgebyr. Begge aftaler gælder kun for ordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold. Den ene omfatter situationen, hvor du skifter job, og den anden omfatter situationen, hvor den virksomhed, du er ansat i, fusionerer eller fissionerer.

Vejledning P41-overførsel / Guide in English