Pension

Kvinder haler ind på mænd i forhold til pensionsopsparing

8. marts 2023

 

I de senere år er kvinder begyndt at spare mere op til pensionen, når vi kigger på kunderne i Nordea Pension. Dermed bliver forskellen mellem kvinders og mænds pensionsopsparinger også mindre. En af forklaringerne på kvindernes mindre opsparing har været – og er stadig – barselsorlov.  

 

Forskellen mellem mænd og kvinders pensionsopsparinger bliver mindre, men der er stadig plads til forbedring

I 2020 havde mandlige kunder i Nordea Pension i gennemsnit sparet 32% mere op til deres pension sammenlignet med de kvindelige kunder. I dag er denne forskel reduceret til knap 26%. En pensionsopsparing opbygges over hele arbejdslivet, og selvom det går den rigtige vej med kvinders opsparinger, vil der stadig gå mange år, før der er lighed. 

 

Et pensionsøkonomisk perspektiv 

Før de nye barselsregler ville kvinder gå glip af en stor del af deres opsparing, hvis de var på barsel to gange i deres liv.

Nordea Pensions Pensionskundechef, Sanne Harpøth Jespersen, har sat ord på, hvordan barslen kan gøre indhug i pensionsopsparingen. Hun har selv været på barsel to gange og dermed mærket effekten på egen økonomi:   

Det er svært at svare på, om det er de nye barselsregler, der gør en forskel for kvinders pensionsopsparing, da vi endnu ikke har de relevante data. Det ser dog ud til, at kvinderne fremover vil opleve, at de ikke mister en lige så stor del af deres pensionsopsparing på pensionstidspunktet – hvis de vel at mærke vælger at afholde mindre barsel.