Pension

Kvindelige kollegaer arbejder sammen

Ny fordeling af pensionsbidraget

Med de nye overenskomster, som trådte i kraft 1. juni 2023, skete der en ændring i fordelingen af pensionsbidraget.

Fra d 1. juni 2023 skal din arbejdsgiver indbetale 2 procentpoint mere til din pension, og du skal betale 2 procentpoint mindre. Det betyder, at hvis dit samlede pensionsbidrag i dag fx er 12 %, indbetaler din arbejdsgiver 8 % og du indbetaler selv 4 %. Med de nye overenskomster skal din arbejdsgiver indbetale 10 % og du skal indbetale 2 %.  

Hvad betyder det for dig og din pension?

Det betyder, at du kan øge din pensionsopsparing – uden at indbetale mere end du gør i dag. Hvis du vælger at beholde din nuværende indbetaling på 4 %, får du mulighed for at få din pensionsopsparing til at vokse endnu hurtigere. På den måde skaber du større økonomisk frihed til fx at rejse eller måske gå lidt tidligere på pension, uden at det påvirker din nuværende lønudbetaling.

 

Nedenfor kan du se eksempler på, hvor meget din forventede opsparing ved pensionsalderen stiger, hvis du fastholder din nuværende egen indbetaling.

 

 

Hvad skal du gøre, hvis du gerne vil fortsætte din indbetaling på 4 %?

Du skal give besked til din arbejdsgiver om, at du fortsat ønsker at indbetale uændret til din pension. Så vil din arbejdsgiver sørge for at flytte de 2 % ekstra indbetaling til en frivillig indbetaling.