Pension

Mands sidder i sofa med sin computer

Nye pensionskrav til elever og lærlinge

19. januar 2021

 

I flere større brancheoverenskomster er der blevet indført nye krav om pension til de 18-19-årige elever og lærlinge. Det betyder, at de nu har krav på pensionsbidrag, før de fylder 20 år.

Sådan er de nye pensionskrav

1. september 2020 trådte de nye regler om pensionsbidrag i kraft. Det betyder, at: 

  • Elever og lærlinge mellem 18 og 19 år kan få 6 % i pensionsbidrag – her betaler virksomheden 4 %, og eleven/lærlingen betaler 2 %. 

Når eleven/lærlingen runder de 20 år, frafalder han/hun de nye regler. Derefter gælder den almindelige arbejdsmarkedspension ud fra overenskomsten inden for uddannelsesområdet. 

Vær opmærksom på uddannelsesaftalen

De 18-19-årige elever og lærlinge, der ikke har ret til almindelig arbejdsmarkedspension, har ret til en ”forsikringspakke” og evt. også pensionsbidrag på 6 %. 

De nye pensionskrav gælder dog ikke for alle overenskomster, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvilken overenskomst der gælder for det enkelte uddannelsesområde. Det er nemlig sådan, at ifølge erhvervsuddannelsesloven har elever og lærlinge, der indgår i en uddannelsesaftale, krav på løn, ansættelses- og arbejdsvilkår mm. ifølge overenskomsten inden for uddannelsesområdet.

Hvad betyder det for jer som virksomhed? 

Det betyder, at hvis uddannelsesaftalen hører under en af de nye overenskomster, og I som virksomhed skal betale pensionsbidrag på 6 % til 18-19-årige elever og lærlinge, skal I også fortsat betale ”forsikringspakken”. Selvom jeres virksomhed ikke formelt er omfattet overenskomsten, indgår kravene vedrørende ”forsikringspakken” og evt. pensionsbidrag på 6 % i de kollektive overenskomster inden for uddannelsesområdet.