Sundhed

Kvinde ser fortvivlet ud og betaler regninger

Stressløsning skal forebygge sygemeldinger på arbejdspladsen

30. november 2021

 

Koncentrationsbesvær, kort lunte, manglende overskud og søvnproblemer.

Når en person opdager første tegn på stress, er en tidlig og kvalificeret indsats afgørende for at hjælpe den enkelte til at genvinde den sunde balance i hverdagen.

Derfor giver Nordea Pension nu sine kunder adgang til en ny online stressløsning, som skal være med til at forebygge, at problemer vokser sig større og risikerer at ende i en sygemelding. 

“Vi tager vores samfundsansvar meget alvorligt, og derfor arbejder vi konstant på at tilbyde de bedste løsninger til vores kunder. Her er det endda en win-win-situation. Jo flere kunder der undgår at blive hårdt ramt af stress, angst eller depression og som ikke får tilbagefald, jo bedre er det er for berørte personer og virksomheder, for os som koncern og samfundet,” siger Vivian Weis Byrholt, der er koncerndirektør i Nordea Pension.

Den nye løsning består af tre centrale elementer: 

  • Mulighed for at kombinere videokonsultationer og fysiske konsultationer 
  • Målrettede værktøjer og øvelser i et digitalt univers til at styrke forløbet mellem konsultationer og til at forebygge tilbagefald   
  • Mulighed for at vælge et 100 procent digitalt behandlingsforløb 

"Alarmerende udvikling” 

Hver fjerde voksne dansker føler sig stresset, viser de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen. I 2010 var det kun tilfældet for hver femte. Stress udgør dermed et voksende folkesundhedsproblem, som koster virksomheder og samfundet milliarder af kroner årligt.  

Forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser en klar sammenhæng mellem stress og efterfølgende fravær. Medarbejdere, der havde angivet, at de havde følt sig stressede inden for de seneste to uger, havde mellem 37 og 117 færre arbejdsdage i de efterfølgende fire år, primært på grund af sygemeldinger. 

“Det er en alarmerende udvikling, som vi ikke kan sidde overhørig,” siger Vivian Weis Byrholt. 

”På tværs af det private og offentlige sundhedsvæsen er vi nødt til sammen at knække koden til at bekæmpe stress, fordi det har store økonomiske konsekvenser. Derfor føler vi os forpligtet til at tilbyde vores kunder mulighed for nye behandlingsmetoder,” tilføjer hun. 

Advarselslamper 

Det er Nordea Pensions erfaring, at stress kan mindskes, når virksomheder ledes med fokus på stressfrihed. Det gælder også i høj grad i små og mellemstore virksomheder – men hvordan spotter man stress, og hvordan undgår man selv at blive stresset? 

Hos Nordea Pension tilbydes pensionskunder en sundhedsscreening, hvor der skræddersyes et trænings- og behandlingsforløb for at forebygge eller minimere skader. Der bliver fulgt op på screeningen, som gentages årligt. Er der akutte tegn på stress, aktiverer Nordea Pension sit beredskab og får kunden hurtigst mulig i behandling. 

På sigt kan en langvarig stress-tilstand udvikle sig til en sygdom som for eksempel angst eller depression. I årets første fem måneder har Nordea Pension (dengang Topdanmark Livsforsikring) noteret, at 25 procent flere har gjort brug af deres sundhedsforsikring, fordi de er ramt af angst eller depression.


Læs mere om vores sundhedsforsikring til medarbejdere.