Hvor meget kan jeg indbetale til min pensionsopsparing i 2023?

Der er forskellige satser for, hvor meget du kan indbetale til din pensionsordning i 2023. 

Indbetalingsloft Fradrag
Ratepension* 60.900 Ja
Aldersopsparing 8.800 Nej
Ophørende Pension* 60.900 Ja
Livsvarig Pension Ubegrænset Ja

 

*Det samlede indbetalingsloft er 60.900 kr. 

Hvis du ønsker at forhøje dine faste indbetalinger til din pensionsopsparing, skal du kontakte Topdanmark. Hvis din ordning er betjent af en mægler, skal du kontakte denne som du plejer ved spørgsmål.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.