Hvor meget kan jeg indbetale til min opsparing i 2024?

Der er forskellige satser for, hvor meget du kan indbetale til din opsparing i 2024. 

Indbetalingsloft Fradrag
Ratepension* 63.100 Ja
Aldersopsparing 9.100 Nej
Ophørende Pension* 63.100 Ja
Livsvarig Pension Ubegrænset Ja

 

*Det samlede indbetalingsloft er 63.100 kr. 

Hvis du ønsker at forhøje dine faste indbetalinger til din pensionsopsparing, skal du kontakte Nordea Pension. Hvis din aftale er betjent af en mægler eller forsikringsformidler, skal du kontakte denne som du plejer ved spørgsmål.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.