Børnepension

  • Giv dit barn økonomisk sikkerhed, hvis du dør for tidligt
  • Forsikringen kan fortsætte, helt indtil barnet fylder 24 år
  • Vælg selv, hvor store udbetalingerne skal være
Mor leger med sin lille søn hjemme

Hvad er børnepension?

Mister du livet pga. sygdom eller ulykke, sikrer en børnepension dine børn en månedlig udbetaling, indtil de fylder 24 år. Børnepensionen fungerer derfor som en forsørgerforsikring, der hjælper dine børn økonomisk – fx mens de er studerende.

Når børnene er under 18 år udbetales pengene til børnenes værge – herefter udbetales direkte til børnene.

Lidt flere detaljer

  • Du bestemmer udbetalingens størrelse, og hvor længe udbetalingerne skal fortsætte - dog højst til børnene fylder 24 år
  • Du kan købe børnepension, indtil du fylder 60 år
  • Du kan også sikre stedbørn – både en ægtefælles eller en samlevers børn
  • Børnene skal ikke betale boafgift af udbetalingerne

Skatteforhold

Dine børn skal betale indkomstskat af udbetalingerne, men fordi de har frikort, er udbetalingerne i praksis oftest skattefri. Du kan selv trække indbetalingen til forsikringen fra i skat og få en fradragsværdi på op til 51,95 % - dvs. at du kan få op til 51,95 kr. mere ud af din løn, for hver 100 kr., du indbetaler til forsikringen.

Du skal dog være opmærksom på, at der gælder særlige fradragsregler, hvis du indbetaler til forsikringen i mindre end ti år – vi hjælper dig med overblikket.Andre har også valgt