Invalidesum

  • Få økonomisk hjælp, hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom eller ulykke
  • Giver dig en engangsudbetaling, hvis du mister din erhvervsevne varigt
  • Du bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til
Mand i kørestol på gaden

Sådan hjælper invalidesum dig

Invalidesum-forsikringen giver dig et engangsbeløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat. Du skal derfor ikke bekymre dig om økonomien, hvis du mister evnen til at arbejde efter ulykke eller sygdom – udbetalingen giver dig fx råd til handicapvenlig boligindretning eller til at indfri dit boliglån. Hvis din erhvervsevne nedsættes varigt med mindst 2/3 som følge af sygdom eller ulykke, udbetales din erstatning efter 12 måneder.

Lidt flere detaljer

  • Du kan oprette en invalidesum-forsikring sammen med en pension eller en livsforsikring – tal med os om detaljerne
  • Forsikringen ophører automatisk, når du fylder 60 år - er forsikringen oprettet sammen med en privatpension eller pension for selvstændige, fortsætter forsikringen til du bliver 62 år
  • Når din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3, overtager vi indbetalingen til forsikringen efter 3 måneder – uanset om dit erhvervsevnetab er permanent eller midlertidigt
  • Udbetalingen kan være skattefri


Andre har også valgt