Købsbetingelser for sundhedsforsikring

Jeg er bekendt med:

 • Produktets indhold, og jeg har læst produktbeskrivelsen, inden jeg har truffet mit valg
 • At det er et krav for at være omfattet af forsikringen, at man har folkeregisteradresse i Norden eller Tyskland, medmindre forsikrede er udstationeret - se nærmere i forsikringsbetingelserne
 • At hvis der er fortiet eller afgivet urigtige oplysninger, får det konsekvenser, som følger reglerne i forsikringsaftaleloven
 • At hvis forsikringen købes til et barn, så skal det være en indehaver af forældremyndighed, der indgår aftalen

 

Vigtig information

Jeg er klar over at: 

 • Forsikringen dækker forsikredes udgifter til behandling af sygdomme og ulykker efter ikrafttrædelsesdatoen 
 • Nordea Pensions medarbejdere kan få provision eller bonus, når de sælger en forsikring eller pensionsordning
 • Der kan være en karensperiode på forsikringen, og de nærmere regler for karensperiode er beskrevet i forsikringsbetingelserne
 • Alle udgifter skal være rimelige og nødvendige i forhold til det forventede resultat
 • Alle behandlinger skal være lægeligt anerkendte og godkendte af Nordea Pension
 • Sundhedsforsikringen dækker udgifter for højst 1.140.000 kr. i et kalenderår (2024)
 • Sundhedsforsikring Plus dækker udgifter for højest 2.280.000 kr. i et kalenderår (2024)
 • Begge forsikringer dækker udgifter for højst 3.420.000 kr. (2024) i hele forsikringsperioden for den samme sygdom eller følger af den samme ulykke
 • Ændrer jeg dækning under forsikringens løbetid, betyder det, at forsikringen fortsætter med de forsikringsbetingelser, der gælder på ændringstidspunktet
 • Jeg bliver automatisk tilmeldt e-Boks, men kan stadig få et brev i enkelte tilfælde

 

Ikrafttrædelse

Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter, at Nordea Pension har modtaget min tilmelding, medmindre anden dato for ikrafttrædelse er aftalt. Dette er dog betinget af, at Nordea Pension kan acceptere forsikringen. Herefter vil jeg modtage forsikringsmeddelelsen og første opkrævning pr. giro eller BS. Sammen med præmien betaler jeg lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1,1 % til staten. 

Forsikringsbetingelserne for sundhedsforsikringerne specificerer dækningsomfang og begrænsninger for forsikringerne. Forsikringsbetingelserne findes på www.nordeapension.dk/betingelser

 

Fortrydelsesret

Du kan fortryde din aftale i 30 dage. Vi regner fristen fra den dag, du modtager dokumentation for forsikringen i form af en aftale, der viser dækninger, udløbstidspunkt m.v. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringen er etableret.