Bæredygtighedsrelaterede oplysninger for Nordea Pension ESG Tema

Nordea Pensions ESG Tema fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men produktet har ikke bæredygtig investering som mål. Produktet undgår en række forskellige aktiviteter, for at fremme miljømæssige og/eller sociale karakteristika samtidig med det overholder de 10 principper fra FN Global Compact, hvorfor Nordea Pensions ESG Tema er underlagt investeringsbegrænsninger. Ydermere screenes der for product involvement i kontroversielle økonomiske aktiviteter; god ledelsespraksis samt vigtigste negative indvirkning på bæredygtighedsfaktorer. 

Nordea Pensions ESG Tema stræber efter at levere bedst mulige afkast med hensyntagen til både finansielle såvel som bæredygtige risici. Produktets investeringsportefølje bidrager til at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og investerer ligeledes delvist bæredygtigt med en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 85%. 

Nordea Pension benytter blandt andet en række bæredygtighedsindikatorer, fremsat i Disclosureforordningens Bilag 1, til overvågning af investeringer. Disse indikatorer benyttes til at beregne Nordea Pensions ESG Tema vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighed. Vores politikker for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab har bl.a. til hensigt at identificere de vigtigste negative indvirkninger, som vores investeringer kan have på bæredygtighedsfaktorer. Gennem overvågning og screening har Nordea Pension mulighed for netop at udøve aktivt ejerskab.