Gebyrer i Nordea Pension

Skadesforsikringsafgift

Staten pålægger os at opkræve skadesforsikringsafgift på 1,1 % af prisen

Skadesforsikringsafgiften fastsættes af og betales til staten. 

Kun få pensionsprodukter skal du betale skadesforsikringsafgift af. De vigtigste er:

  • Sundhedsforsikring
  • Behandlingssikring
  • Hospitalssikring
  • Invalidesum
  • Forsikring ved visse kritiske sygdomme
  • Forsikring ved tab af erhvervsevne, når den er etableret uden fradragsret
  • Krisehjælp

Det kan i din forsikringsmeddelelse el. aftale se, om der betales skadesforsikringsafgift af din forsikring.

 

Gebyrer

Som pensionsselskab opkræver vi enkelte transaktionsbestemte gebyrer. Her følger en oversigt over vores gældende gebyrer.

Gebyr Uddybning Sats
Månedligt gebyr i forbindelse med administration af alle former for løbende pensionsopsparing  Gælder ikke for pension med gennemsnitsrente via arbejdsgiver/firma. 69 kr.
Månedligt gebyr i forbindelse med administration af indbetalingsfri pensionsaftale Hvis du stopper indbetalingerne til din pensionsopsparing og dermed ændrer den til en 'indbetalingsfri aftale', betaler du fortsat administrationsgebyr, indtil du bliver pensionereret.   69kr.
Udbetalingsgebyr – ved løbende udbetaling fra pensionsopsparing  Du betaler et månedligt gebyr af udbetalinger fra din pensionsopsparing. 69 kr.
Gebyr for ændring til indbetalingsfri aftale   Hvis du stopper indbetalingerne til din pensionsopsparing og dermed ændrer den til en 'indbetalingsfri aftale', betaler du et engangsgebyr for omskrivning af aftalen. 650 kr.
Indskudsgebyr for indbetalingsfri Pension med gennemsnitsrente: Ved indskud under 12.000 kr. Opretter du en Pension med gennemsnitsrente uden løbende indbetaling, men med et indskud – en engangsindbetaling – på under 12.000 kr., betaler du et gebyr i forbindelse med dit indskud.  2.013 kr.
Mortifikationsgebyr På en række ældre ikke fradragsberettigede pensionsopsparinger har Nordea Pension udstedt policer. Da en police er et værdipapir, er den, der er i besiddelse af policen, eneberettiget til at modtage udbetalinger i henhold til policen. Forsvinder en police, efterlyser Nordea Pension policen i Statstidende for derved at sikre, at udbetaling sker til den rette person. Du betaler et ekspeditionsgebyr til Nordea Pension samt det, det koster at få policen efterlyst. 400 kr.
Rykkergebyr Indbetaler du ikke rettidigt til din pensionsopsparing, koster det et rykkergebyr. 0 kr.
Gebyr for udbetaling før tid Ønsker du at få udbetalt din pensionsopsparing før tid, betaler du et ekspeditionsgebyr.   2.138 kr.
Ekstra gebyr ved tidlig udbetaling af indskudsbetalt Pension med gennemsnitsrente oprettet uden fradragsret (pensionsbeskatningslovens § 53 A) Ønsker du at få udbetalt din Pension med gennemsnitsrente mindre end 5 år efter oprettelsen, skal du, ud over det almindelige ekspeditionsgebyr, betale et ekstra gebyr.  1,25 % af det beløb der ønskes udbetalt.
Overførselsgebyr (§41) Ønsker du at overføre din pensionsopsparing til et andet pensionsselskab eller bank, betaler du et ekspeditionsgebyr. 2.138  kr.

Ovennævnte gebyrer og afgifter er gældende pr. 1. januar 2024.

Min Nordea Pension

I Min Nordea Pension kan du følge med i dit pensionsafkast, omlægge investeringer, få overblik over dine forsikringer, anmelde skader, se status på skader – og meget andet.
 

Log ind med MitID