Beskyttelse mod hvidvask og terrorfinansiering

Nordea Pension arbejder proaktivt for at beskytte både vores kunder, vores selskab og samfundet generelt mod kriminelle handlinger som hvidvask og finansiering af terrorisme. For at opfylde lovgivningens krav, har vi pligt til at indhente oplysninger, der kan identificere dig som kunde samt oplysninger, der kan dokumentere baggrund for og formål med dine transaktioner. Oplysningerne kan indhentes i forbindelse med etablering af kundeforholdet, ved ændringer og ved udbetaling.

Nordea Pension kan undlade at gennemføre en ønsket transaktion, hvis vi får mistanke om, at transaktionen er forbundet med hvidvask eller finansiering af terrorisme, ligesom Nordea Pension er berettiget til at indberette mistanke om hvidvask og finansiering af terrorisme til SØIK / PET.

Nordea Pension er forpligtet til at opbevare disse oplysninger i minimum 5 år efter forsikringsaftalen i Nordea Pension er ophørt, hvorefter oplysningerne normalt slettes. Som kunde har du ret til indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.

Min Nordea Pension

I Min Nordea Pension kan du følge med i dit pensionsafkast, omlægge investeringer, få overblik over dine forsikringer, anmelde skader, se status på skader – og meget andet.
 

Log ind med MitID