Kontribution

Sådan deler vi over- og underskud

Finanstilsynet har lavet en kontributionsbekendtgørelse, som giver pensionsbranchen fælles regler for fordeling af overskud og underskud til kunder, der har valgt et gennemsnitsrenteprodukt til deres pensioner og pensionsforsikringer. Her på siden kan du se, hvordan vi håndterer denne bekendtgørelse.

Informationerne er kun relevante for dig, hvis du har eller ønsker pensionsopsparinger eller pensionsforsikringer, der giver en garanteret ydelse når pensionen udbetales – plus en varierende andel i afkastet af vores investeringer af kundernes opsparinger. Det kaldes et gennemsnitsrenteprodukt.

Essensen af kontributionsprincippet er rimelighed

Nogle pensions- og forsikringskunder har større risiko end andre, og nogle typer pensions- og forsikringsordninger bliver udbetalt i flere situationer end andre. Alt efter hvem du er og hvilke produkter, du har hos os, skal du altså have forskellig andel i ”det fælles bonuspotentiale” – altså det over- eller underskud vi får ud af at investere dine og de andre kunders løbende indbetalinger.

Indbetalingerne er de ”kontributioner”, eller bidrag, der har givet navn til bekendtgørelsen. Kontributionsbekendtgørelsen sørger for, at denne fordeling er rimelig ved at placere de enkelte pensioner og pensionsforsikringer i forskellige grupper.

Hvad er et gennemsnitsrenteprodukt?

Et gennemsnitsrenteprodukt er en pensionsopsparing eller pensionsforsikring, der giver kunden en garanteret ydelse ved fx pension, død eller invaliditet – plus en varierende andel i afkastet af vores investeringer af kundernes opsparinger.

Med et gennemsnitsrenteprodukt er du sikret et afkast – i modsætning til markeds– renteprodukter, hvis afkast i uheldigste fald kan være negativt, da afkastet på markedsrenteprodukter afspejler investeringsresultaterne direkte og uden garanti.

Baggrunden for kontributionsbekendtgørelsen

Når en kunde tegner et gennemsnitsrenteprodukt i form af en pension eller en pensionsforsikring, garanterer pensionsselskabet, at det kan udbetale et angivet beløb til kunden ved fx pension, død eller invaliditet. Da den garanti ikke kan brydes, skal der være en meget høj grad af økonomisk sikkerhed ved oprettelse af pensioner og pensionsforsikringer. Det betyder, at vi sikrer et overskud i pensionsselskabet. Det overskud skal komme kunderne tilgode, og det er baggrunden for kontributionsbekendtgørelsen. Den sikrer, at det overskud, der er i forsikringsselskaberne, fordeles mellem kunderne på en rimelig måde.

Forsikringerne inddeles i grupper

De nye regler er blevet lavet for at sikre, at pengene bliver fordelt rimeligt mellem pensionskunder alt efter, hvor meget de hver især har bidraget. Det har også betydning for den endelige ydelse, hvor høj eller lav risiko hver enkelt kunde har haft for at få brug for deres risikodækning. For at gøre dette mere overskueligt, skal pensionsselskaberne placere alle de pensioner eller pensionsforsikringer, som er gennemsnitsrenteprodukter, i grupper. Hver gruppe består af pensioner og pensionsforsikringer, som i høj grad ligner hinanden. Inddelingen gør det nemmere for Finanstilsynet at føre effektivt tilsyn med, at fordelingen er rimelig for alle kunder. Derudover gør inddelingerne det mere klart for dig, hvem du er solidarisk med, og hvad I er solidariske om.

Hvad betyder kontributionsbekendtgørelsen for dig?

Din pension eller pensionsforsikring bliver tilknyttet en gruppe inden for tre forskellige hovedgrupper.

De tre hovedgrupper er:

  • Rentegruppe
  • Omkostningsgruppe
  • Risikogruppe

Hver hovedgruppe er yderligere inddelt i flere kontributionsgrupper. Nedenfor gives en generel beskrivelse af hvordan forsikringerne er sat sammen i grupperne:

  • Din rentegruppe afhænger af, hvilket gennemsnitligt rentegrundlag din pension eller pensionsforsikring har
  • Din omkostningsgruppe afhænger af, om du har pension eller pensionsforsikring administreret som firmaordning eller om du har en privat ordning
  • Din risikogruppe afhænger af, om du har en pensionsforsikring, hvor der er startet udbetaling på, samt af hvilken forventet levetid vi forudsatte, da du oprettede din livsvarig pension. Har du ikke en livsvarig pension, der er under udbetaling, så vil gruppetilhøret, ligesom i omkostningsgrupperne, afhænge af om du har pension eller pensionsforsikring administreret som firmaordning eller om du har en privat ordning.

Alle vores kunders gennemsnitsrenteprodukter placeres altså i grupper, der bestemmes ud fra rente, omkostning og risiko. Vi opgør hver enkelt gruppes overskud eller underskud, som fordeles mellem kunderne i hver af grupperne.

Hvilken gruppe tilhører du?

Du kan for hver af dine pensioner eller pensionsforsikringer se, hvilke grupper de befinder sig i. Det kan du se ved at logge ind i Min Nordea Pension.

Min Nordea Pension

I Min Nordea Pension kan du følge med i dit pensionsafkast, omlægge investeringer, få overblik over dine forsikringer, anmelde skader, se status på skader – og meget andet.
 

Log ind med MitID