Risikotal – en indikator for den kortsigtede risiko

Risiko er nødvendig for at få afkast

Vi investerer din opsparing i værdipapirer, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension.

Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

 

Se risikoen på din pensionsopsparing

For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter ”mærket” med et risikotal mellem 1,0 og 6,0:

  • Risikotallet mellem 5,1 og 6,0 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år
  • Risikotallet mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der være mindre udsving

Se her hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

 

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

 

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.

 

Brug ’Min Pensionsrisiko’ til at sammenligne din risiko

Risikotal for alle selskabers markedsrenteprodukter er samlet på en side kaldet ’Min Pensionsrisiko’. I ’Min Pensionsrisiko’ vises og sammenlignes bl.a. risikotal for omfattede markedsrenteprodukter og et branchegennemsnit (benchmark) for henholdsvis høj, mellem og lav risiko.

Ved at klikke på dette link, kan du se informationer om risikoen i vores markedsrenteprodukter.

Du kan også sammenligne med risikoen i markedsrenteprodukter i andre pensionsselskaber. Du har derudover mulighed for at sammenligne med den gennemsnitlige risiko for lignende produkter. 

 

Metodebeskrivelse

Når vi beregner risikotal for den kortsigtede risiko, sker det med baggrund i en fælles metodebeskrivelse for opgørelse af risikomærkning. Metoden er udarbejdet af Forsikring & Pension.

Se metodebeskrivelsen på Forsikring og Pensions hjemmeside