Skatteregler - en oversigt

Skat af dine ind- og udbetalinger

Der er forskel på, hvordan de forskellige pensioner bliver beskattet. Ind- og udbetalinger til en ratepension beskattes fx anderledes end til en aldersforsikring.

Her kan du se de overordnede regler for de forskellige udbetalingsformer.

Skat af ind- og udbetalinger:

Indbetalingsloft i 2024 Fradrag Udbetalingsform Beskatning ved udbetaling ***) Beskatning ved udbetaling til de efterladte
Ratepension Fradragsloft  i alt 63.100 kr. for ratepension og Ophørende livsvarig pension tilsammen *) Fuld fradragsret og ekstra pensionsfradrag*)  Månedlige rater Beskattes som personlig indkomst Løbende udbetalinger til ægtefælle, samlever og børn/stedbørn/samlevers børn/livsarvinger under 24 år er skattepligtigt personlig indkomst. Løbende udbetalinger til andre beskattes med 40 % afgift og evt. boafgift *****)

Ophørende pension

Fradragsloft  i alt 63.100 kr. for ratepension og Ophørende livsvarig pension tilsammen *) Fuld fradragsret og ekstra pensionsfradrag*) Månedlige rater Beskattes som personlig indkomst Løbende udbetalinger til ægtefælle, samlever og børn/stedbørn/samlevers børn/livsarvinger under 24 år er skattepligtigt personlig indkomst. Løbende udbetalinger til andre beskattes med 40 %afgift og evt. boafgift *****)
Livsvarig pension Ubegrænset **)   Fuld fradragsret og ekstra pensionsfradrag**) Månedlige rater Beskattes som personlig indkomst Løbende udbetalinger til ægtefælle, samlever og børn/stedbørn/samlevers børn/livsarvinger under 24 år er skattepligtigt personlig indkomst. Løbende udbetalinger til andre beskattes med 40 %afgift og evt. boafgift *****)
Aldersopsparing 9.100 Ingen fradragsret Engangsudbetaling Ingen beskatning Udbetales på én gang – der trækkes evt. boafgift *****)
Kapitalpension Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension Ingen fradragsret Engangsudbetaling 40 % ****) Udbetales på én gang – der trækkes 40 % i afgift i 2024 og evt. boafgift *****)

 

Modregninger:

 

Modregning i sociale ydelser Modregning i efterlønnen – hvis du er født 1/1 1956 eller senere
Ratepension Mulig modregning i fx boligsikring, varmehjælp og pensionstillæg afhængigt af din personlige indkomst – herunder pensionsudbetalinger Ja, både privat- og firmapension
Ophørende pension Mulig modregning i fx boligsikring, varmehjælp og pensionstillæg afhængigt af din personlige indkomst – herunder pensionsudbetalinger Ja, både privat- og firmapension
Livsvarig pension Mulig modregning i fx boligsikring, varmehjælp og pensionstillæg afhængigt af din personlige indkomst – herunder pensionsudbetalinger Ja, både privat- og firmapension
Aldersopsparing Ingen modregning Ja, både privat- og firmapension
Kapitalpension Ingen modregning Ja, både privat- og firmapension

 

Skat af dit pensionsafkast

Pensionsafkastskat er den skat, du betaler af det afkast, det giver, når vi investerer din pensionsopsparing. Skatten af dit afkast er på 15,3 %.

Sådan foregår afkastbeskatningen

Et afkast kan være positivt såvel som negativt. Er dit afkast positivt, sørger vi for at betale SKAT 15,3 % af det. Er dit afkast negativt, vil du have penge til gode hos SKAT. Du kan dog ikke få det udbetalt. I stedet skal vi modregne det i pensionsafkastskat i de år, hvor du får et positivt afkast. Har du penge til gode, når du opnår din pensionsudbetalingsalder, får du dem udbetalt sammen med din opsparing.

Udlandsdanskere kan blive fritaget for afkastskat

Du kan søge SKAT om at blive fritaget for at betale pensionsafkastskat, hvis du er såkaldt ”skattemæssigt hjemmehørende” i udlandet. Du kan finde blanketten, du skal bruge, på SKATs hjemmeside.

Hvorfor og hvornår skal du oplyse Nordea Pension om dine finansielle forhold?

For at vi kan beskytte dig bedst muligt og leve op til "kend din kunde-reglerne" skal vi overfor Skattestyrelsen dokumentere, hvem vores kunder er. Du kan læse mere om "kend din kunde-reglerne" og Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) på SKATs hjemmeside.