Kommentar til Finanstilsynets seneste redegørelse

Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af flere pensionsselskabers risikovurdering på hvidvaskområdet. Finanstilsynet har den 12. juli 2021 konkluderet, at den af Topdanmark Livsforsikring udarbejdede risikovurdering tages til efterretning og at Finanstilsynet ikke har fundet grundlag for at foretage sig yderligere. Topdanmark Livsforsikring tager redegørelsen til efterretning.

Finanstilsynets redegørels - 12. juli 2021