Kommentar til Finanstilsynets seneste redegørelse

Finanstilsynet har  påbudt Topdanmark Livsforsikring at sikre, at den løbende værdiansættelse af private equity investeringer sker på baggrund af processer og metoder, som anvender mindst muligt selskabsspecifikke input og så vidt muligt relevante markedsinput, og som dermed understøtter en betryggende risikostyring og investorforvaltning.

Påbuddet vedrører værdiansættelsen af nogle danske private equity investeringer af ældre dato i Topdanmarks gennemsnitrenteprodukter. Private equity fondene, der er omfattet af påbuddet, er alle i realisationsfasen og er samlet set af meget beskeden størrelse sammenlignet med de porteføljer, de indgår i. Det ændrede værdiansættelsesprincip har derfor ingen betydning for Topdanmarks solvensniveau, resultater, depotrenter og afkast til kunder.

Topdanmark vil efterleve påbuddet.  

Finanstilsynets redegørels - 14. februar 2022