Kommentar til Finanstilsynets seneste redegørelse

Topdanmark Livsforsikring A/S modtager påbud fra Finanstilsynet

Topdanmark tager påbuddene til efterretning. Alle forhold er blevet adresseret løbende siden Finanstilsynets inspektion i november 2018, og de er enten allerede blevet rettet op eller er langt i processen og vil være rettet op i løbet af kort tid. 

Påbuddene er primært af formel karakter, hvor der bl.a. ønskes mere faste praksisser for mere udførlig dokumentation af de ting, som Topdanmark gør, og de rammer, vi arbejder efter.  

Behovet herfor skyldes Solvens II krav til Prudent Person princippet, som Topdanmark ligesom andre finansielle selskaber skal tilpasse sig, og det arbejde var fortsat i gang under tilsynets inspektion. 

Topdanmark har hverken på egne eller kundernes vegne påtaget sig unødige risici eller i øvrigt været uvidende om væsentlige forhold som følge af de mangler, der adresseres i påbuddene.