Sådan undersøger vi mistanker

I Nordea Pension har vi tillid til vores kunder. Vi tør også godt hævde, at kunderne kan have tillid til Nordea Pension og den måde vores medarbejdere behandler kundernes henvendelser.

Målsætning for skadebehandlingen

Vores mål er, at vores kunder oplever, at de bliver godt hjulpet, og at deres henvendelser behandles professionelt og ensartet, så de hurtigt, effektivt og serviceorienteret modtager hjælp   i henhold til forsikringens dækningsvilkår.

Når det ”ikke rigtigt stemmer”

I sager og anmeldelser, hvor der er oplysninger eller omstændigheder, der er usædvanlige, modstridende, uklare eller på anden måde ”ikke rigtigt stemmer”, undersøger vi det, inden sagen færdigbehandles. I sådanne tilfælde er det ikke usædvanligt, at vi beder kunden om yderligere dokumentation og/eller om at svare på nogle yderligere spørgsmål for at få afklaret det, der ”ikke rigtigt stemmer”.

Ofte giver disse nye oplysninger en god forklaring på dét, som umiddelbart var usædvanligt, modstridende eller uklart. I de tilfælde afslutter vi sagen, og kunden får naturligvis hjælp i henhold til forsikringens dækningsvilkår.

Når det ”stadig ikke stemmer”

I få sager viser vores undersøgelser noget, der ”stadig ikke stemmer”. Det giver os i nogle tilfælde berettiget grund til at tro, at der bevidst eller ubevidst er afgivet urigtige oplysninger.

Hvis der bevidst er afgivet urigtige oplysninger eller foretaget falsk anmeldelse, er det forsøg på forsikringssvindel.

Forsikringssvindel er strafbart, og uberettigede udbetalinger går ud over alle de øvrige kunder. Derfor har vi som forsikringsselskab pligt til at undersøge hvorvidt anmodningen om hjælp og/eller udbetaling er uberettiget.

Hvem undersøger mistanker?

Sager, hvor der er mistanke om, at kravets omfang er uberettiget eller, at der er forsøg på svindel, overgår til en lille afdeling i Nordea Pension– kaldet SIU. Konsulenterne i afdelingen er tidligere politifolk og er fastansatte i Nordea Pension på fast løn. Vi benytter os således ikke af privatdetektiver eller eksterne ”opdagere”, og i konsulenternes løn og/eller bonusordninger lægges der ikke vægt på hverken antal eller udfald af undersøgelserne.