Pension

Din pension kan mere end du tror

25. april 2024

Det er Danmarks nationale Klimahandledag. I dag kan vi sammen sætte fokus på, hvordan vi kan bidrage til en mere klimabevidst hverdag. Der er mange tiltag, som vi allerede har taget til os i vores hverdag fx at sortere affald, reducere brugen af vand og varme og købe mere genbrug. Faktisk kan vi bidrage endnu mere – imens vi sover.

Hvordan arbejder dine penge, når du sover?

Langsigtede afkast er naturligvis vigtigt for din pensionsopsparing, men kigger vi på samfundsmæssige tendenser, så er afkast ikke alene afgørende for valg af opsparing. Er du en af dem, der lægger vægt på ansvarlighed og ESG-kriterier, så kan du være med til at rykke ved den bæredygtige agenda. Din pensionsopsparing har nemlig en vigtig rolle, når det kommer til bæredygtighed og den grønne omstilling, for din pension kan mere end du tror. Gennem din pension investerer du rent faktisk i virksomheder, og her kan du gøre en reel forskel ved at træffe valg, der sikrer, at dine penge er investeret i virksomheder, der arbejder efter bæredygtige principper. Den danske pensionssektor forvalter næsten 4.000 mia. kr. og er derfor en helt afgørende aktør, når det kommer til investeringer i den bæredygtige og grønne omstilling.

Pensionsbranchens rolle

Pensionsbranchens bidrag til den grønne omstilling spiller en betydelig rolle i den danske indsats for at nå Parisaftalens klimamål. De danske pensionsselskaber er førende inden for investeringer i grøn omstilling og har en særlig stærk position inden for grøn energi. I Nordea har vi en målsætning om at reducere aftrykket fra vores udlåns- og investeringsaktiviteter med 40-50% i 2030 sammenlignet med 2019, og vi er rigtig godt på vej.

F&P har skrevet mere om bæredygtighed i pensionsbranchen, som du kan læse her.