Sundhed

Mand sidder stresset ved computeren

Det går stadig den gale vej: Angst og depression overhaler stress

6. april 2022

 

De første tre måneder af 2022 har budt på en markant stigning i antallet af anmeldelser om angst og depression, viser vores nye tal på området. Flest nye tilfælde er der blandt yngre kvinder. ”En bekymrende og alarmerende udvikling,” siger adm. direktør Peter Hermann.

Det går fortsat den forkerte vej med danskernes mentale sundhed

I de første tre måneder af 2022 er der sket en markant stigning på 61 % i antallet af anmeldelser om angst og depression til Nordea Pension (dengang Topdanmark) i forhold til samme periode året før.

Dermed har angst og depression overhalet antallet af anmeldte skader om stress og udbrændthed. Historisk har billedet været omvendt blandt vores kunder, som har gjort brug af deres sundhedsforsikring.

”Det er en bekymrende og alarmerende udvikling, specielt når vi ser på udviklingen blandt yngre kvinder. Angst og depression har ikke bare store konsekvenser for de berørte, men også for samfundet, hvor der er stor mangel på ledige hænder,” siger Peter Hermann, adm. direktør i Nordea Pension.

Antallet af sager om angst og depression er steget markant, siden coronakrisen brød ud. I takt med at samfundet er blevet gradvist mere normaliseret, var forventningen, at udviklingen ville vende.

“Angst og depression kan opstå som følge af længere tids pres, men jeg er alligevel overrasket over den seneste udvikling, nu hvor alle covid-19-restriktioner er fjernet,” siger Peter Hermann, Adm. Direktør i Topdanmark.

Flest nye tilfælde blandt yngre kvinder

I årets første kvartal har kvinder i aldersgrupperne 16-24 år og 25-34 år tegnet sig for den største andel af nye sager om angst og depression. For disse to grupper er der tale om stigninger på henholdsvis 140 og 80 % sammenlignet med første kvartal i 2021. I samme periode har flere kvinder end mænd fået hjælp til at håndtere stress.

”Det er ofte en kombination af mange forskellige ting, som gør, at folk bliver ramt af stress, angst eller depression. Vi oplever, at de seneste to ”corona-år” med social distance og usikkerhed har været hårde for mange, mens andre har en følelse af ikke at slå til i livet. Det er vi nødt til at tale højt om, for situationen kan ingen være tjent med,” siger Peter Hermann.

”Vi står klar til at hjælpe kunder, der har behov for det. Helt overordnet mener jeg, at vi som samfund er nødt til at se på den måde, det er indrettet på. For det er nok naivt at tro, at vi kan give covid-19 hele skylden for udviklingen.”

Dystert billede af sundhedstilstand

Tallene for årets første tre måneder kommer i slipstrømmen på en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, som tegner et dystert billede af danskernes mentale sundhed. Ifølge rapporten er andelen, der har en lav score på den mentale helbredsskala, steget i alle aldersgrupper fra 2017 til 2021 – og særligt blandt mænd og kvinder i alderen 16-24 år er der sket en kraftig stigning.

I Nordea Pension har vi i de senere år skruet markant op for indsatsen for at håndtere og forebygge mentale sundhedsproblemer. Et af de centrale tiltag, som vi foretager os, er en sundhedsscreening, hvor tusindvis af medarbejdere på en lang række arbejdspladser hvert år modtager en individuel sundhedsrapport med en handleplan. Virksomhederne modtager desuden en anonymiseret rapport for alle medarbejdere baseret på screeningen med klare anbefalinger til forebyggelsestiltag.

”Den type løsninger har vi behov for, fordi det ofte er forhold, som er vanskelige at få øje på i en travl hverdag, som påvirker den enkeltes sundhedstilstand,” siger Peter Hermann, Adm. Direktør i Topdanmark.

Hjælp til at komme tilbage

I 2021 introducerede vi vores kunder for en ny stressløsning, der giver mulighed for at kombinere videokonsultationer og fysiske konsultationer eller vælge et 100 % digitalt behandlingsforløb. Løsningen skal være med til at forebygge sygemeldinger på landets arbejdspladser, som i forvejen er udfordret af mangel på arbejdskraft.

Vi har også gode erfaringer med et særligt Nordea Omsorg-program, hvor erhvervskunder bliver tilbudt en skræddersyet løsning med fx hjælp til dialogen med det offentlige fra en privat socialrådgiver.

88 % af de raskmeldte kunder kom i 2021 helt eller delvist tilbage på arbejde og dermed tilbage til deres hverdag. I 2020 var tallet 76 %.

”Det er rigtig vigtigt, at kunder kontakter os, hvis de har symptomer på fx stress, angst eller depression. Vores erfaring viser, at det er afgørende med en tidlig indsats, fx psykologhjælp, for at komme hurtigt tilbage til hverdagen. Det er til gavn for den enkelte, virksomheden og samfundet,” siger Peter Hermann, Adm. Direktør i Topdanmark.