Om Nordea Pension Ejendomme

Strategi og værdigrundlag

Nordea Pension Ejendommes strategiske og langsigtede investeringer i fast ejendom bidrager til at sikre vores pensionskunders opsparing i Nordea Pension et solidt og vedvarende afkast. 


Investering med omtanke
Vi investerer i byggegrunde til bebyggelse af bolig- eller kontorejendomme og i nedslidte industri- og erhvervsejendomme, som vi efterfølgende udvikler og ombygger til boliger eller serviceerhverv. 

Når vi analyserer potentielle investeringer i bolig- og erhvervsejendomme stiller vi store krav til såvel ejendommens kvalitet, beliggenhed, afkast og investeringens risikoprofil. Derfor har vi primært valgt at investere i Hovedstadsregionen og de større danske byer. Det er typisk i de områder, vi finder de mest attraktive ejendomme og grundarealer, der sikrer os det ønskede afkast i årene frem.

 

Solidt økonomisk fundament og godt lokalkendskab
Vores langsigtede ejendomsinvesteringer hviler på et solidt økonomisk fundament og et indgående markedskendskab til de områder i Danmark, som vi har valgt at fokusere på. Det sikrer vores pensionskunder et langsigtet og stabilt afkast, ligesom det giver alle vores lejere en tryghed for, at vi også passer på deres lejemål i de næste mange år.

Alle vores investeringer i erhvervs- og boligejendomme sker med henblik på udlejning. Vores samlede portefølje af erhvervs- og boligejendomme udgør i 2022 ca. 8 mia. kroner. 

 

Et aktivt ansvar fra start til slut

En del af vores strategi er, at tage ansvar for hele ejendommens værdikæde lige fra investering, udvikling, administration til drift og vedligeholdelse. Vi har dog valgt at outsource udlejningen og administration af vores boligejendomme til ejendomsadministrationsselskabet Newsec, mens vi selv varetager administration og udlejning af vores erhvervsejendomme i samarbejde med markedets bedste ejendomsmæglere.

 

Synlig og tilgængelig sparringspartner
Uanset om vi investerer i bolig- eller kontorbyggerier eller fuldt udlejede ejendomme, er vi altid en aktiv sparringspartner. Det gælder i planlægning- og udviklingsfasen for nybyggerier, såvel som i konvertering af ældre ejendomme og udarbejdelse af ny lokalplan, i det omfang det kræves. På den måde sikrer vi, at det enkelte byggeprojekt lever op til efterspørgslen i markedet og opfylder de krav vi har til kvalitet, fleksibilitet, miljø- og energioptimering o.l.  – uanset om der er tale om kontor- eller boligejendomme.

 

 

Integritet, ærlighed og troværdighed

Vi ønsker, at vores samarbejdspartnere, lejere og leverandører oplever, at vi arbejder målrettet, kompetent og dedikeret på at være Danmarks bedste og mest stabile ejendomsselskab, hvor vi sammen skaber grundlaget for langvarige kunderelationer og de ønskede resultater.

Fokus på indeklima, arbejdsmiljø og arbejdsglæde
Vi investerer årligt et stort millionbeløb i vores ejendomme. Det gør vi, fordi vi fokuserer på bæredygtighed i form af klimasikring og miljø- og energioptimering, der forbedrer indeklimaet, arbejdsmiljøet og arbejdsglæden og reducerer ejendommens driftsomkostninger. I sidste ende sikrer det også en økonomisk gevinst for vores lejere.

Vi ser løbende på optimering af vores ejendomme, så de altid lever op til efterspørgslen i markedet og imødekommer vores lejeres behov og ønsker.

 

Partnerskaber

 

Vores historie

Nordea Pension Ejendom Danmark A/S,  er et 100% ejet datterselskab af Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S. Vi blev stiftet i 1985 som Topdanmark Ejendom A/S og ændrede 1. december 2022 navn til Nordea Pension Ejendomme. 

 

 


Tilbage til forsiden