Nordea Pension Ejendomme

Vi investerer i velbeliggende og attraktive erhvervs- og boligejendomme med henblik på udlejning. Vores ejendomme ligger primært i hovedstadsregionen og de større danske byer. 

Om Nordea Pension Ejendomme

Vi investerer i byggegrunde til bebyggelse af bolig- eller kontorejendomme eller i nedslidte industri- og erhvervsejendomme, som vi udvikler og ombygger til boliger eller serviceerhverv. Vores investeringer i fast ejendom sker på vegne af vores pensionskunder og aktionærer. Den samlede portefølje af ejendomme udgør ca. 8 mia. kroner.

Medarbejdere

Vi gør os umage for at lytte, forstå og opfylde din virksomheds lokalebehov nu og i fremtiden. Både som udlejer og sparringspartner tilstræber vi altid at være synlige, tilgængelige og imødekommende. Find vores kontaktoplysninger her. 

Administration

Vi varetager selv administration og udlejning af samtlige erhvervsejendomme i samarbejde med markedets bedste ejendomsmæglere. Udlejning og daglig administration af boligejendomme varetages af administrationsselskabet Newsec. 

 

Kontakt Newsec

Venteliste til lejebolig

Som kunde i Nordea Pension, har du fortrinsret til at leje vores lejeboliger og se projektsalg før andre. Du kan også komme på vores venteliste til lejeboliger. Listerne administreres af administrationsselskabet Newsec. 

 

Skriv på venteliste