Begunstigelse

Hvert år dør ca. 8.500 danskere, inden de når pensionsalderen. Har du taget stilling til, hvem der skal have pengene fra din pensionsordning, hvis du ikke selv når at få glæde af dem?

 

Mand og kvinde holder møde udendørs

Hvad er begunstigelse?

Begunstigelse handler om, hvem der skal have pengene fra din pensionsopsparing og/eller livsforsikring, hvis du dør, før du selv kan få glæde af dem.

Som udgangspunkt er det dine nærmeste pårørende, der får udbetalt pengene. Ønsker du, at udbetalingen skal gå til andre end dine nærmeste pårørende, skal du ændre begunstigelsen.
 

Vil du ændre din begunstigelse?

Du kan begunstige, hvem du vil – fx et familiemedlem eller en velgørende forening. Der kan dog være skattemæssige begrænsninger.

Inden du udfylder en af begunstigelseserklæringerne nedenfor, er det vigtigt, at du læser denne vejledning:

Sådan ændrer du din begunstigelse

  • Udfyld én af de to begunstigelseserklæringer længere nede på siden
  • Udskriv erklæringen og returner den i underskrevet form til os. Du kan enten scanne og sende den til np-liv-kundeservice@nordeapension.dk – husk at skrive ”Begunstigelsesændring” i emnefeltet – eller sende den med posten til Nordea Pension, Grønjordsvej 10, 2300 København S.
  • Hvis du er i tvivl om, hvordan du ændrer din begunstigelse, er du altid velkommen til at kontakte os på nordeapension@nordeapension.dk eller 70 33 13 13

 

Skal udbetalingerne gå til en bestemt person?

Du kan begunstige en person ved navns nævnelse. Det betyder, at denne person altid vil få dine udbetalinger, hvis han eller hun lever på tidspunktet for dit dødsfald. Du skal blot være opmærksom på, at din begunstigelse ikke bliver ændret, medmindre du selv giver os besked.

Udfyld denne blanket, hvis du ønsker at indsætte en person ved navns nævnelse:

Hvis begunstigede person ved navns nævnelse er udenlandsk stasborger, skal nedenstående tillægsblanket i stedet udfyldes:


Vil du fjerne en nuværende begunstigelse af en bestemt person?

Udfyld denne blanket, hvis du ønsker at slette en person, der er begunstiget ved navns nævnelse, og i stedet have ’nærmeste pårørende’ som begunstiget:

 

Særeje og båndlæggelse

Du har forskellige muligheder for at sikre dine penge ud over den almindelige begunstigelse. Her kan du læse om mulighederne. Det kaldes særeje og båndlæggelse.

”Nærmeste pårørende” – hvem er det?

Der er en fast rækkefølge for, hvem der er din nærmeste pårørende. Rækkefølgen afhænger af, om din pensionsordning eller begunstigelse blev oprettet før eller efter en lovændring fra 2008. 

 

Begunstigelse oprettet efter 1. januar 2008

  1. Din ægtefælle eller registrerede partner.

  2. Din samlever, hvis I bor i et ægteskabslignende forhold og har gjort det i mindst to år op til dødsfaldet - eller hvis I venterhar eller har haft barn sammen.

  3. Dine børn, børnebørn mv. (dine livsarvinger).

  4. Dine arvinger i henhold til testamente eller arveloven.

 

Begunstigelse oprettet før 1. januar 2008  

  1. Din ægtefælle eller registrerede partner.

  2. Dine børn, børnebørn mv. (dine livsarvinger).

  3. Dine arvinger i henhold til testamente eller arveloven.

Arv og testamente – til alt andet, du ejer

Hvem pensionen går til, styrer du med begunstigelse på hver enkelt pensionsforsikring. Hvem der skal have alt andet, du ejer, kan du styre ved at skrive et testamente. Gør du ikke det, går det i arv efter arveloven. 

Hvor meget kan jeg råde over i et testamente?

Hvis du er gift eller har børn, sætter arveloven grænser for, hvor meget du kan testamentere.

 

Hvem arver, hvis jeg ikke har skrevet testamente?

 

Vil du have hjælp til begunstigelse?

Tag en snak med en af vores rådgivere. 

Få personlig rådgivning