Indbetal ekstra til din pension

Uanset hvilken indkomst du har, kan det være en god ide at indbetale mere til din pensionsopsparing. Skattereglerne giver dig nemlig mulighed for at optimere din pensionsopsparing og spare i skat.

Læs mere om tre fordele herunder:

 

Sådan gør du

For at du kan indbetale ekstra til din pension hos Nordea Pension, skal du:

  • have dit dankort klar (det skal være dit private dankort – det må ikke være firmakort)
  • logge ind i Min Nordea Pension

Hvis du vil have gavn af fradraget for skatteåret 2023, skal du indbetale ekstra til din pensionsopsparing senest 29. december 2023.

Hvis du har din pensionsordning gennem din arbejdsgiver, skal den ekstra indbetaling ske via lønnen, så det fremgår af din lønseddel. Du kan foretage indbetalingen gennem lønadministratoren i din virksomhed.

Hvor meget kan jeg indbetale?

Din pensionsordning afgør, hvor meget du kan indbetale:

  • Ratepension eller ophørende pension: Du kan indbetale op til 60.900 kr. (2023) med fuldt fradrag
  • Livsvarig pension: Der er intet loft over beløbet, du kan indbetale. Er du privatkunde, skal du dog være opmærksom på særlige fradragsregler.
  • Aldersopsparing: Du kan indbetale op til 8.800  kr. (2023) om året uden fradrag. Der er dog mulighed for at indbetale op til 56.900 kr., hvis der er fem år eller mindre til din folkepensionsalder, og du ikke er startet pensionsudbetalinger efter 1.4.2018 (med få undtagelser). Er du i tvivl, så kontakt os.

 

Beskyttelse mod hvidvask og terrorfinansiering

Topdanmark arbejder proaktivt for at beskytte både vores kunder, vores selskab og samfundet generelt mod kriminelle handlinger som hvidvask og finansiering af terrorisme. For at opfylde lovgivningens krav har vi pligt til at indhente oplysninger, der kan identificere dig som kunde, samt oplysninger, der kan dokumentere baggrund for og formål med dine transaktioner. Oplysningerne kan indhentes i forbindelse med etablering af kundeforholdet, ved ændringer og ved udbetaling.

Topdanmark kan undlade at gennemføre en ønsket transaktion, hvis vi får mistanke om, at transaktionen er forbundet med hvidvask eller finansiering af terrorisme, ligesom Topdanmark er berettiget til at indberette mistanke om hvidvask og finansiering af terrorisme til SØIK / PET.

Topdanmark er forpligtet til at opbevare disse oplysninger i minimum 5 år efter, at forsikringsaftalen i Topdanmark er ophørt, hvorefter oplysningerne normalt slettes. Som kunde har du ret til indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.