Formålspension - afkast og fonde

Gode afkast i trygge rammer

Vi hjælper med at sikre, at du økonomisk set er bedst muligt stillet, når du skal på pension. Med Formålspension er du med til at bestemme, hvordan vi gør det. 

 

Hvor risikovillig er du?

Når du vælger Formålspension, skal du tage stilling til, hvor høj risiko vi skal investere din opsparing med. Hvilket risikoniveau, du bør vælge, afhænger bl.a. af din øvrige økonomi, din formue (opsparing, værdier og fast ejendom) og dine familiemæssige forhold.

Tag investeringsguiden og få svar på, hvor risikovillig du er, når det gælder investering af din pension.

Prøv investeringsguiden

 

Afkast for defensiv, defensiv midt, offensiv midt og offensiv

Her kan du sammenligne afkast for Formålspension defensiv, defensiv midt, offensiv midt og offensiv. 

Investeringsafkast er i høj grad betaling for at tage risiko, og hvis man vil tjene på det, må man også være indstillet på, at der er perioder med tab. 

Vi har vores egen Kapitalforvaltning, og vi overvåger konstant markederne. Vi kan derfor meget hurtigt og effektivt tilpasse os til en eventuel ny situation i markedet, hvilket vi også løbende gør.

 

Afkast 2024

Her kan du se de seneste afkast.                                                                                                                              

For at se de afkast, der gælder for netop din opsparing lige nu, skal du logge ind i Min Nordea Pension.

Danske investeringer 

30 år til pension

15 år til pension 

5 år til pension

5 år efter pension

Defensiv 9,90 % 7,04 % 5,91 % 5,64 %
Defensiv midt  9,90 % 9,37 % 6,94 % 6,22 %
Offensiv midt  9,90 % 9,90 % 7,79 % 6,49 %
Offensiv 9,90 % 9,90 % 8,87 % 7,20 %

Periode: 1. januar - 31. maj 2024


 

Globale investeringer 

30 år til pension

15 år til pension 

5 år til pension

5 år efter pension

Defensiv 9,53 % 6,87 % 5,82 % 5,56 %
Defensiv midt  9,53 % 9,03 % 6,77 % 6,11 %
Offensiv midt  9,53 % 9,53 % 7,57 % 6,36 %
Offensiv 9,53 % 9,53 % 8,57 % 7,02 %

Periode: 1. januar - 31. maj 2024


 

Teknologisk udvikling 

30 år til pension

15 år til pension 

5 år til pension

5 år efter pension

Defensiv 9,25 % 6,75 % 5,75 % 5,51 %
Defensiv midt  9,25 % 8,78 % 6,64 % 6,03 %
Offensiv midt  9,25 % 9,25 % 7,40 % 6,26 %
Offensiv 9,25 % 9,25 % 8,35 % 6,88 %

Periode: 1. januar - 31. maj 2024


 

Grøn omstilling  

30 år til pension

15 år til pension 

5 år til pension

5 år efter pension

Defensiv 9,40 % 6,81 % 5,78 % 5,54 %
Defensiv midt  9,40 % 8,91 % 6,71 % 6,07 %
Offensiv midt  9,40 % 9,40 % 7,49 % 6,32 %
Offensiv 9,40 % 9,40 % 8,47 % 6,95 %

Periode: 1. januar - 31. maj 2024

 

Historiske afkast

Her kan du sammenligne historiske afkast.


 

Vælg mellem fire risikoniveauer

Du kan vælge mellem defensiv, defensiv midt, offensiv midt og offensiv. Forskellen er, hvornår vi begynder at begrænse din risiko. Rent praktisk sker det ved, at vi flytter en større og større del af din opsparing over i investeringer med mindre risiko - jo længere du har til pension, jo større risiko kan vi tillade os at investere med.

 

Defensiv

Vælger du defensiv, begynder vi gradvist at reducere den samlede risiko 25 år før din forventede pensionering.

 

Defensiv midt

Vælger du defensiv midt, begynder vi gradvist at reducere den samlede risiko 16 år før din forventede pensionering.

 

Offensiv midt

Vælger du offensiv midt, begynder vi gradvist at reducere den samlede risiko 10 år før din forventede pensionering.

 

Offensiv

Vælger du offensiv, begynder vi gradvist at reducere den samlede risiko 6 år før din forventede pensionering.

 

Se fordelingen mellem puljerne i Formålspension

 

Risikotal - et tal for din risiko

Læs mere om risikotal på din pensionsordning her.

Her finder du beskrivelse af hvad risiko er og risikotallet, som er en indikator for den kortsigtede risiko.

Du kan både finde risikotallet for det produkt du har valgt og for de øvrige typer, som vi tilbyder i Nordea Pension.