Link Pension

Investér selv din pensionsopsparing

  • Du investerer selv din opsparing
  • Du kan vælge fonde med meget lave omkostninger
  • Du har mulighed for at få et højt afkast

Sådan fungerer Link Pension

Det særlige ved Link Pension er, at du selv står for investeringen af dine pensionspenge. Du kan vælge mellem 39 fonde, hvoraf 11 af dem bliver forvaltet af Nordea Pension Kapitalforvaltning.

Det er op til dig, om du vil investere i fonde med obligationer, i danske aktier, i udenlandske aktier – eller i en blanding. Du kan til enhver tid ændre på, hvordan dine investeringer er sammensat. Du skal ikke betale kurtage, men blot betale købs- og salgsomkostningerne. Hertil kommer vores omkostninger ved at administrere din pensionsordning.

Hvor risikovillig er du?

Før du begynder at investere, skal du overveje din risikovillighed: Er du parat til at påtage dig en større risiko og få mulighed for større afkast? Eller passer det dig bedre med en lavere risiko med større sikkerhed? Se vores tommelfingerregler i skemaet herunder. Da det er din samlede økonomi, der er afgørende for dit investeringsvalg, anbefaler vi, at du altid kontakter en rådgiver, før du investerer din pension.

Din risikovillighed Sådan investerer du

Lav

Det er vigtigt for dig med et jævnt og stabilt afkast. Risikoen for negativt afkast skal være mindst mulig. Du placerer typisk mindre end en fjerdedel af din Link-opsparing i fonde med aktier.
Middel Du prioriterer et jævnt og positivt afkast højt, men tager en risiko for at opnå dette. Du placerer typisk mellem en fjerdedel og halvdelen af din Link-opsparing i fonde med aktier.
Høj Du går efter den store fortjeneste og er derfor parat til at satse. Du vurderer, at muligheden for høje afkast opvejer risikoen for tab. Du placerer typisk over halvdelen af din Link-opsparing i fonde med aktier.

 

Fordel opsparingen på forskellige investeringer

Uanset om din risikovillighed er stor eller lille, er det fornuftigt at fordele opsparingen på forskellige investeringer, så du spreder din risiko.

Hvis du har lav risikovillighed, bør du typisk vælge kun at placere små beløb i fonde med et snævert investeringsområde.

Hvis du derimod har en høj risikovillighed, kan du overveje at investere en større del i et snævert investeringsområde og dermed få mulighed for at hente en endnu større gevinst.

Fondsforvaltere

Dine penge bliver i praksis investeret af en fondsforvalter, som er en anerkendt investeringsekspert. Fondsforvalteren arbejder for, at du får det størst mulige afkast.

Læs om de forskellige fondsforvaltere her:

Ansvarlighed i investeringer og rådgivning

Bæredygtighedskategorisering for Link Pension: Artikel 6. Produktet er ikke målrettet miljømæssige, sociale eller bæredygtige egenskaber, men forvaltningen af dette produkt sker under hensyntagen til miljøpåvirkning, sociale forhold og god selskabsledelse, også kendt som ESG-faktorer. 

De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Læs mere om ansvarlighed og bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fakta og betingelser

Alle detaljer står i betingelserne

Siden her handler om den nyeste udgave. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide alle detaljer, kan du downloade de nyeste betingelser herunder. Er du allerede kunde? Log ind i Min Nordea Pension og se de betingelser, der gælder for dig.

Andre opsparingsmuligheder