Ansvarlig investering

Nordea Pension investerer i fremtiden

I Nordea Pension lægger vi stor vægt på at investere ansvarligt. Det er ikke kun noget, vi taler om - det er noget, vi rent faktisk gør.

Samtidig er det vores mål at opnå størst muligt afkast af vores investeringer. Det skal dog ske på en ansvarlig måde, der ikke bryder med internationalt anerkendte normer og konventioner. Derfor er vi bl.a. tilsluttet UN Global Compact, verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar. 

 

 

 

UN Global Compact danner rammen

UN Global Compact bygger på ti principper inden for disse fire områder:

  • Menneskerettigheder
  • Arbejdstagerrettigheder
  • Miljø
  • Antikorruption

Hensynet til de 10 principper er en integreret del af vores investeringspolitik. Forud for alle vores aktieinvesteringer foretager vi derfor en såkaldt norm-screening, som skal sikre, at virksomhederne vi investerer i, lever op til principperne.  

Læs mere om de 10 principper

 

ESG - ansvarlig virksomhedsadfærd

ESG står for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (Environmental, Social og Governance). ESG handler om virksomheders adfærd. Virksomheder, der ikke har en sund ESG-adfærd, er mere udsat for negativ påvirkning af deres drift, indtjening og omdømme.

Vi har lavet særlige investeringspuljer, hvor vi har undtaget hele brancher, der generelt er udsat på deres ESG-adfærd - fx brancher, der producerer fossile brændsler, tobak og våben. Som kunde hos os vil du altid kunne vælge et relevant og konkurrencedygtigt pensionsprodukt, hvor investeringsaktiviteterne er underlagt dette udvidede ESG-hensyn, uanset hvilken opsparingsform du ønsker.