Bonus

Hvad er bonus?

Bonus opstår, når vi som selskab får et samlet overskud i forhold til de forudsætninger, som prisen og dækningerne på forsikringen er blevet fastsat efter.

Priser og dækninger er baseret på forudsætninger omkring:

  • Det afkast, som vi regner med at kunne få
  • Risiko for død og invaliditet
  • De omkostninger, som er forbundet med din pensionsaftale

Det samlede overskud fordeles mellem din egen opsparing og en fælleskasse, som tilhører alle vores kunder. Fælleskassen er et andet ord for kollektivt bonuspotentiale.

Hvordan får du bonus?

Pengene i fælleskassen sikrer en stabil bonusrente over tid – også i de år, hvor udviklingen på de finansielle markeder gør, at vores afkast er mindre end bonusrenten.

Desuden udbetaler vi bonus, når du ellers får udbetalinger fra os. Fx når:

  • Du går på pension og får udbetalinger fra din opsparing
  • Hvis du ikke længere kan arbejde, og får udbetalinger fra din tab af erhvervsevneforsikring

Hvordan anvender vi bonus?

Bonus bliver opsamlet og anvendt, når der indtræder en forsikringsbegivenhed. Det kan fx være, hvis din erhvervsevne bliver nedsat, hvis du dør, hvis du vælger at få din forsikring udbetalt før tid eller senest ved pensionering.

Vi fordeler bonus til kunderne efter de regler, som vi har anmeldt til Finanstilsynet. 

Bonustillæg

Når vi udbetaler din forsikringsydelse over en årrække, fx på en rateforsikring og livsvarig pension, beregner vi den årlige udbetaling ud fra samme forudsætninger, som vi anvender ved prisfastsættelsen. Derfor vil der normalt også i udbetalingsperioden opstå bonus.

Du kan på visse forsikringer med løbende udbetalinger vælge, om du i udbetalingsperioden vil forhøje den løbende udbetaling med et bonustillæg en gang for alle, eller om du i stedet for vil anvende bonus til årligt at forhøje din udbetaling i udbetalingsperioden.

Står der i din årlige meddelelse, at din forventede løbende udbetaling er med bonus og bonustillæg, har du mulighed for at vælge, om du i udbetalingsperioden vil forhøje udbetalingen med et bonustillæg. Er der ikke vist et beløb med bonustillæg, vil bonus på din forsikring blive anvendt til årlige forhøjelser.

I den årlige meddelelse præsenterer vi de forventede udbetalinger efter de vilkår som er gældende i dag. 

Nordea Pension kan ændre reglerne for bonus og bonusanvendelse. Det vil sige, at vilkårene for hvordan vi anvender bonus i udbetalingsperioden, følger de til enhver tid gældende regler på udbetalingstidspunktet.

Hvordan fremkommer bonustillæg?

Ud fra vores forventninger til den fremtidige udvikling foretager vi en vurdering af den fremtidige bonus. Denne bonus omregner vi til et gennemsnitsbeløb, som lægges sammen med den garanterede udbetaling. Engangsberegningen medfører, at din udbetaling bliver fast, så længe de anvendte forudsætninger holder. Hvis forudsætningerne ændrer sig, kan udbetalingen blive forhøjet eller nedsat.

Vil du vide mere?

Det kollektive og individuelle bonuspotentiale

Min Nordea Pension

I Min Nordea Pension kan du følge med i dit pensionsafkast, omlægge investeringer, få overblik over dine forsikringer, anmelde skader, se status på skader – og meget andet.
 

Log ind med MitID