Kursværn

Hvad er kursværn?

Kursværn skal sikre, at de kunder, der vil ud af deres aftale før tid, kun får deres egne penge med ud.

Hvis du opsiger din pension før tid i en periode, hvor kursværnet er 0 %, får du udbetalt din opsparing med fradrag af det til enhver tid gældende gebyr.

Hvis du opsiger din pension før tid i en periode, hvor kursværnet er mere end 0 %, opgør vi opsparingens værdi ved at indregne det aktuelle kursværn og fradrage det til enhver tid gældende gebyr.

Hvis du ønsker at flytte eller opsige din pension i en periode, hvor kursværnet er mere end 0 %, bør du derfor tale med en rådgiver om at vente med at flytte eller opsige pensionen, indtil kursværnet igen er 0 %.

Hvem gælder kursværn for?

Kursværn gælder kun ved pension med gennemsnitsrente. Her lægger vi noget af overskuddet i en fælles kasse for at holde renten stabil i de år, hvor afkastet på vores investeringer ikke er højt nok.

Du kan se, om din pensionsopsparing er et gennemsnitsrenteprodukt ved at logge ind i Min Nordea Pension. Hvis der i din pensionsaftale under punktet udbetalinger står ”garanteret udbetaling”, er din pension et gennemsnitsrenteprodukt.

Kursværn påvirker dig ikke ved pensionering, dødsfald og invaliditet. Kursværn påvirker kun dine udbetalinger fra din pension, hvis du opsiger den i utide. 

Kursværn for din pension

På grund af Finanstilsynets regler om kontribution, er din pensionsaftale tilknyttet en bestemt rentegruppe. Vi opgør kursværn for hver enkelt rentegruppe. I Min Nordea Pension kan du se, hvilken rentegruppe din pensionsaftale tilhører.

Få mere at vide om kontribution

Se kursværnet i din rentegruppe

Der er i øjeblikket ikke kursværn i nogle af rentegrupperne.

Min Nordea Pension

I Min Nordea Pension kan du følge med i dit pensionsafkast, omlægge investeringer, få overblik over dine forsikringer, anmelde skader, se status på skader – og meget andet.
 

Log ind med MitID