Ratepension

Få en fast udbetaling over en årrække, så du løbende har råd til det, du har brug for.

  • Få din pension udbetalt i månedlige rater
  • Du kan få udbetalingerne, fra du når pensionsalderen
  • Udbetalingerne skal strække sig over en periode på 10-30 år

Sådan fungerer ratepension

En ratepension fungerer næsten som en månedsløn. Du får din pension udbetalt i rater, og du har derfor mulighed for at fortsætte din livsstil, som du kender det fra dit aktive arbejdsliv.

Du kan indbetale op til 63.100 kr. om året til din ratepension og få fradrag for din indbetaling. Det gælder også i topskatten. Indbetaler du mere, kan du med fordel vælge en livsvarig pension som supplement til din ratepension.

Når din ratepension skal udbetales

Udbetalingen af ratepension kan tidligst begynde den dag, du når pensionsalderen. Herefter fortsætter udbetalingen som et fast beløb hver måned i mindst 10 og højst 30 år – det vælger du selv. Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingen, dog ikke arbejdsmarkedsbidrag. 

Værd at vide om ratepension

Andre udbetalingsmuligheder