Ophørs­pension

Omsæt værdien af din virksomhed til pensionspenge

  • Omsæt overskuddet fra et virksomhedssalg til en pension
  • Du får fuldt skattefradrag for din indbetaling
  • Du udskyder skatten fra salget, til pensionen skal udbetales
Kvinde med sin mobil udenfor

Sådan fungerer ophørspension

  • Du kan købe ophørspension, når du er fyldt 55 år og har ejet din virksomhed i mindst 10 år af de sidste 15 år
  • Du skal sælge din virksomhed helt eller delvist for at kunne købe en ophørspension
  • Du kan indbetale op til 3.162.500 kr. på en ophørspension - du får fradrag for hele indbetalingen
  • Hvis du indbetaler samme år, som du sælger virksomheden, eller senest 1. juli året efter, får du fradraget i skatteopgørelsen for salgsåret – indbetaler du senere, får du først fradraget i indbetalingsåret
  • Din sidste indbetaling skal ske senest 10 år efter salget af virksomheden

Hvilken opsparingsform ønsker du?

Hos Nordea Pension kan du vælge mellem en række fleksible opsparingsformer:

Sådan udbetales ophørspension

Du bestemmer selv, hvornår udbetalingerne af din ophørspension skal begynde – dog tidligst 3 år før din folkepensionsalder.

Ratepension, livsvarig pension eller en kombination?

Når du opretter din ophørspension, skal du vælge en udbetalingsform: ratepension, livsvarig pension eller en kombination af de to. På livsvarig pension kan udbetalingerne begynde med det samme - på ratepension først, når du har haft ophørspensionen i 5 år.

Udskyd beskatningen

Du får fuldt fradrag for alt, hvad du indbetaler til din ophørspension op til grænsen på 3.162.500 kr. Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingerne. På den måde udskyder du beskatningen fra det år, du sælger virksomheden, og altså tjener meget, til du får opsparingen udbetalt. Herved fordeler du beskatningen over en årrække, så den andel af salgssummen, du ender med at betale i topskat, bliver mindre.

Andre pensioner