Sportspension

En god pension er guld værd, når karrieren slutter

  • Bliv godt stillet, når sportskarrieren slutter
  • Du får fuldt skattefradrag for dine indbetalinger
  • Du kan indbetale når og hvad, der passer dig
Roning på havet

Sådan fungerer Sportspension

  • Du kan oprette en Sportspension, hvis du lever helt eller delvist af din sport
  • De penge, du indbetaler på pensionen, skal stamme fra sportsudøvelse – også fx bonus-, præmie- og sponsorpenge
  • Du skal indbetale mindst 12.000 kr. om året på din Sportspension - samlet må du dog ikke indbetale mere end 2.154.500 kr.
  • Du kan også vælge at indbetale et engangsbeløb, når du opretter ordningen
  • Jo mere du indbetaler, jo mindre af din løn betaler du skat af, og jo mere får du udbetalt, når du skal starte din nye karriere. Du får fuldt fradrag for indbetalingerne – til gengæld skal du betale personlig indkomstskat af udbetalingerne. På den måde udskyder du skatten til et tidspunkt, hvor du evt. ikke betaler topskat længere.

Hvilken opsparingsform ønsker du?

Hos Nordea Pension kan du vælge mellem en række fleksible opsparingsformer:

Sådan udbetales Sportspension

Sportspension udbetales ligesom en almindelig ratepension, dvs. i lige store månedlige rater. Udbetalingerne kan fordeles over mindst 1 og højst 10 år.

SKAT har sat en grænse for, hvor meget af din opsparing, du må få udbetalt om året. Grænsen er lige nu 430.900 kr. (2024) – den bliver reguleret årligt.

Hvornår kan du få Sportspension udbetalt?

Udbetalingen skal senest begynde i det indkomstår, hvor du fylder 40 år. Hvis ikke du påbegynder udbetalingen inden da, bliver Sportspensionen forvandlet til en almindelig ratepension, som du tidligst kan få udbetalt, når du når folkepensionsalderen – i rater over mindst 10 år.

Andre pensioner